Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

bezplatny-kurs-komputerowy

 

Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich z Chwaszczynie (KR KGW) we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko- Pomorskim Oddział w Chwaszczynie (Z K-P) serdecznie zaprasza na spotkanie rekrutacyjne dotyczące udziału w kursie komputerowym.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2013 roku o godz. 18.00 w Remizie OSP przy ul. Żeromskiego 7 w Chwaszczynie. Z zainteresowanych osób z KR KGW i Z K-P zostanie wyłoniona grupa 30 osób, które wezmą udział w szkoleniu. Pozostali chętni zostaną wpisani na listę rezerwową. Projekt szczególnie jest skierowany do osób po 50 roku życia. Kurs komputerowy odbędzie się na miejscu - w Chwaszczynie, przy wykorzystaniu zaplecza technicznego oraz kadry nauczycielskiej Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych, 1 raz w tygodniu, w okresie od lutego do maja 2013 r.

 


Warunkiem przystąpienia do kursu jest przystąpienie do jednej z powyższych organizacji. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Koła Gospodyń Wiejskich mogą się zapisać w trakcie spotkania.
Środki na realizację kursu pozyskane zostały ze środków unijnych z programu operacyjnego Kapitał Ludzki.